Afspil video

Hvorfor bliver man kriminel? En indbrudstyvs karriere starter oftest allerede i en ung alder

Som låsesmed handler det meget om at forstå og sætte sig ind i indbrudstyvens tanker og ideologier. For at sikre vores kunder bedt muligt er det nemlig vigtigt at forstå hvorfor en tyv gør indbrud og hvordan denne arbejder. For at førstå hvofor og hvordan, så er de også vigtigt for os som låsesmede at vide hvor kriminaliteten og karrieren som indbrudstyv starter. Norh låsesmed har derfor her samlet relevant fakta omkring de forskellige teorier; om hvorfor man bliver kriminel?

Hvorfor bliver man kriminel eller indbrudstyv? Det starter i unge år og hvorfor begår nogle unge kriminalitet, mens andre ikke gør? 

Kriminelle handlinger påvirkes både af ydre og indre faktorer:

  • Ydre faktorer: Kriminogene omgivelser, hvor kriminalitet er acceptabelt og udtryk for en social norm
  • Indre faktorer: Personens moral og selvkontrol har betydelse for; hvorfor bliver man kriminel
 
 

Hvilke årsager leder til at; Hvorfor man bliver kriminel?

Af forskellige årsager kan du pludseligt ende i situationer, der fører til at man vælger at begå en kriminel handling. At udføre en kriminel handling betyder at du på en eller anden måde overtræder lovgivningen, såsom at udfører et indbrud eller kommer til at gøre skade andre.

Det er ganske almindeligt, at yngre mennesker begår forbrydelser på et tidspunkt. Men de færreste forsætter den vej, da de fået lære at de er forkert og den dårlige samvittigheden er stor. De er dog nogle der bliver ved og begår mange forbrydelser, de handler ofte om unge der har problemer både i skolen og derhjemme. De tilbringer tit tid sammen med andre unge, der begår forbrydelser, og de har en sammen en accepterende holdning til at begå forbrydelser.

Når du bliver 15 år, bliver du en kriminel, inden du fylder 15 tæller både samfundet og loven dig som er børn. Der er særlige bestemmelser for unge lovovertrædere – for eksempel hvordan politi, anklagere og domstolene håndterer sager. Unge kan f.eks. Dømmes til bøder og fængsel – men folk under 21 år får sjældent fængselsstraf.

Risikofaktorer til hvorfor man bliver kriminel eller indbrudstyv

Der undersøges, hvilke risikofaktorer der kan føre til, hvorfor at en person bliver kriminel. Det findes mange teorier (den skriver vi om længere ned på siden) Det kan være, at du som barn er aggressiv, ødelægger andre, har ødelagt ting, er generelt larmende  og har koncentrations sværligheder og derfor  har svært ved at håndtere andre børn og voksne. En risikofaktor kan også være, hvis børn har svært ved at følge med i skolearbejdet og har svært ved at kontrollere følelser. Dette fører ofte til problemer med jævnaldrende og skole og kan være en start til at senere begå forbrydelser.

Børn og unge, der begår kriminelle handlinger, lever generelt ofte med en stærk sårbarhed. For eksempel kan forældre misbruge alkohol eller stoffer, være psykisk syge eller af andre grunde have svært ved at give barnet kærlighed og tryghed.

Der er også en forbindelse mellem en risikabel livsstil og kriminalitet. En risikabel livsstil kan være at ofte hænge med venner inde i centrum og at tilbringe tid med venner, der har begået forbrydelser og ofte drikke sig beruset.

Søger du hjælp til forebyggelse af kriminalitet og indbrud? Norh låsesmed kan hjælpe dig

Hos Norh finder du en erfaren låsesmed nær dig i hele Storkøbenhavn. Vi har lokale låsesmede i alle de de Københavnske bydele du kan for eksemel læse mere om Norh låsesmed Nørrebro, Norh låsesmed Amager, Norh låsesmed Frederiksberg, Norh låsesmed Valby, Norh låsesmed Østerbro og Norh låsesmed Vesterbro. Klik på den bydel der ligger nær dig og læs om vores låsesmede og deres arbejde i din bydel.  Kunne du ikke finde din by del? Du kan se alle vores afdelinger her. 

Hvorfor laver kriminelle kriminelle handlinger, hvorfor bliver man kriminel?

Norh låsesmed har sammenfattet de forskelige teorier om hvorfor man bliver kriminel eller hvorfor man bliver indbrudstyv

Evolutionteorien

Denne teori forklarer hvorfor man bliver kriminel og kriminelles handlinger baseret på Charles Darwins evolutions teori. Evolutionær kriminologi giver forklarer menneskelig adfærd ved hjælp af adfærds egenskaber, der har udviklet sig i takt med menneskelig udvikling. For eksempel kan aggressivitet betragtes som karakteristisk for den menneskelige natur, uanset om adfærden er defineret som kriminel i loven. I evolutionær kriminologi er det også interessant, hvordan andre mennesker reagerer på denne form for opførsel uanset de love, der er oprettet af samfundet.

Selektivitetteorien

I henhold til selektivitetteorien er nogle mennesker skyldige i forbrydelser mere sandsynligt end andre på grund af deres individuelle karakteristika. For eksempel kan aggressivitet, impulsiv adfærd og utilstrækkelig kognitive færdigheder være forbundet med en kriminel adfærd. De samme faktorer er ofte forbundet med en dårlig social position, hvilket bidrager til at øge risikoen for kriminalitet. Selektivitetteorierne inkluderer teorien om selvkontrol og adfærds genetik.

I henhold til teorien om selvkontrol kan kriminel adfærd forklares ved dårlig selvkontrol. Personer med dårlig selvkontrol begår forbrydelser spontant og impulsivt og tænker generelt ikke på konsekvenserne. Teorien om selvkontrol kan betragtes som at forklare i det mindste voldelig opførsel. I tilfælde af forbrydelser, der kræver planlægning, såsom økonomiske forbrydelser, er teorien ikke helt klar.

 

Teorien  om gruppe press/social tryk

Teorien om gruppe press forklarer hvorfor bliver man kriminel ved, at mennesket vælger at begå kriminalitet på grund af forholdene i samfundet. I henhold til en klassisk teori om social pres, teori peger på at mennesket stræber efter materiel velstand. Problemerne med at stræbe efter materiel velstand er at de forårsager frustration hos den enkelte person, derfor manifesterer sig dette i alternative løsninger, såsom kriminalitet.

Gruppe press og socialt tryk som en forklaring på kriminalitet er generelt undersøgt set ud fra mindre heldige. Kriminel adfærd har en klar forbindelse med en dårlig social position: risikoen for at man begynder med at lave indbrud og kriminalitet hos børn øges for eksempel ved forældrenes dårlige position på arbejdsmarkedet, utilstrækkelig uddannelse og familiens dårlige økonomiske situation. 

Teorien om social kontrol

I henhold til kontrolteorien er alle ønsker og behov som leder til hvorfor bliver man kriminel, som de i sidste ende handler de om at tilfredsstille de ønsker og behov. Nogle bruger nemlig kriminelle metoder for at nå deres mål. Sociale bånd kan hjælpe med forhindre eller dæmpe brugen af sådanne metoder. Social kontrol kan opdeles i officiel og uofficiel kontrol: den officielle kontrol inkluderer regler og foranstaltninger, der overvåges af myndighederne, mens den uofficielle kontrol består af alle såkaldte uskrevne regler, som folk overholder, og som, hvis de overtrædes, medfører fordømmelse.

Folk stoler generelt på institutioner i samfundet, dette forhindrer dem i at begå forbrydelser. Disse institutioner er for eksempel parforholdet, ansættelsesforholdet og lokalsamfundet. Når du forpligter dig til en bestemt institution, er du motiveret til at afstå fra kriminalitet, fordi for eksempel menneskelige relationer eller ansættelsesforhold kan slutte, hvis du begår en forbrydelse.  Mennesker med dårlig selvkontrol ender lettere end andre i miljøer med ubetydelig social kontrol.

Læringteorien – Hvordan den bruges til hvorfor man bliver man kriminel eller indbrudstyv

I henhold til læringteorien læres kriminel adfærd i grupper og i forskellige sociale situationer. Det bliver muligt at begå forbrydelser, når man erhverver de modeller, der kræves for at begå forbrydelser. En central teori, der er baseret på læring, er neutraliserings teorien, der fokuserer på kriminelle måder at undskylde sig selv og andre med hensyn til deres forbrydelser. Ved at undskylde forsøger den kriminelle indbrudstyv at retfærdiggøre forbrydelsen eller få deres handlinger til at optræde i det mest positive lys som muligt. Indbrudstyven kan undskylde sig, for eksempel ved at kaste ansvaret for handlingen under henvisning til hans sindstilstand eller ydre pres eller ved at hævde, at forbrydelsen ikke har forårsaget direkte skade eller ulemper for det potentielle offer. De kriminelle indbrudstyve, der har begået en forbrydelse, kan også hævde, at de fordømmende parter er moralsk forkerte, og at de ikke har ret til at fordømme dennes handlingen.

“Du er den andre tror du er teorien”

Dette teori fungerer på denne måde, en person, der er skyld i en forbrydelse, bliver stemplet i andres øjne – miljøet betragter personen som en kriminel indbrudstyv, hvilket også påvirker personens egen opfattelse af sig selv. Da personen betragter sig selv som en kriminel og som en indbrudstyv, er det også lettere at fortsætte med den kriminelle opførsel. Det er almindeligt, at andre mennesker husker godt, hvis nogen har overtrådt normerne, og endda længe bagefter dømmer personen på grundlag af hans eller hendes tidligere handlinger.

Kilder; https://pdfs.semanticscholar.org/a2f3/  og de Kriminal præventive råd

Hvorfor bliver man kriminel eller indbrudstyv, beskyt dit hjem mod indbrud.

Tips til at forhindre indbrud og stoppe indbrudstyven, før det er for sent

Sommer sikkert 2020 – så du undgår indbrud på din ferie

Sommeren er steget ind i landet med storm, og varmen er endelig her. Den igangværende corona (covid-19) -pandemi gør, at mange bliver hjemme, men på samme tid er det blevet populært at leje et sommerhus et eller andet sted i landet for et miljøskifte eller til at flytte ud til sommerhuset.

Indbruddene er faldet i løbet af året, men da vi nu begynder at rejse ud til landhuse eller det lejede sommerhuse på kysten, skaber det muligheder for tyve at bryde ind. Skulle du rejse væk – sørg for, at huset er indbrudsikret, eller sørg så at det ser ud som om du er hjemme, og gør det mere kompliceret for tyven, så du undgår du førhåbeenligt indbrud i mens du er afsted ferie.

Det nemmeste du kan gøre er at få til at virke som om du er hjemme

Du kan for eksemel mede en nabo om at parkere deres bil på din indkørsel – en tom parkeringsplads er et tydeligt tegn på, at huset er tomt. Der er måske en ung nabo, der ønsker at tjene en ekstra pluk – bede dem om at klippe græsset, vande blomsterne og  at tage posten.

Vær selvfølgelig forsigtig med sociale medier og tænk dig om før du opdaterer officielt at i er afsted- opdater disse efter du har været og rejst, ikke i mens du er afsted.

Beskyt dit hjem mod kriminelle og indbrudstyve med Norh låsesmeds hjælp

Norh låsesmed kan også hjælpe dig med sikring af ejendomme og hjem. Vi har stor vane med at arbejde forbyggende mod indbrud og kender godt til tyvenes adfærd og måde at tænke på. Vi kan indbrudsikre dit hjem med både store og små midler. Oftest er de kundernes (din) budget der bestemme hvor meget sikring der skal tiltages. Nogle tiltag det kan tages er;

 

Norh låsesmed tilbyder mange forskellige ydelser indenfor sikring og låse, du kan se flere af vores ydelser her eller finde alle vores afdelinger her på denne oversigt

Nicolai, sikkerheds-tekniker og elektriker hos Norh

-Som låsesmed er det vigtigt at sætte sig ind i hvordan tyven tænker og hvordan denne arbejder. På den måde så kan vi låsesmede tage de mest lempede  tiltag ude ved vores kunder og efter deres budget. 

Låsesmed, elektriker og sikkerhedstekniker, arbejder med at forebygge indbrud hos private og vikromsheder

Kontakt os

Kontakt os og en af Norh´s låsesmede vender tilbage til dig hurtigst muligt, som regel samme dag. Er dit ærinde akut ring; 22 22 28 68

FeedBack

Vi vil gerne høre din mening om vores service - Vi på Norh låsesmed bliver glade for din feedback

overvågningkamera københavn