Våbenskabe København

Våbenskabe oplukning København

Oplåsning af våbenskabe samt reparation og indkøb

 Har du mistet din nøgle og skal bruge en låsesmed så udfører vi oplukning af våbenskabe hos Norh låsesmed Våbenskab oplukning København. 

Norh Våbenskabe oplukning og service Danmark (København).
Norh låseservice og låsesmed. Tager sig an alt omkring evnet våbenskabe. Hvis du går i tanker om at du ikke rigtigt er sikker på de krav som stilles eller om du har mistet din nøgle til dit våbenskabe. Så kan vi hjælpe dig med at løse problemet gennem en oplukning. Vi har en specialist i oplukning og oplåsning af forskellige varianter af sikkerhedsskabe.

Oplukning våbenskabe København i Storkøbenhavn og på Sjælland. Våbenskabe oplukning til privat og erhverv.

Oplukning Og Reparation Våbenskabe
- Kontakt os for service

Norh låsesmed oplukning Våbenskabe – Eller indkøb og montering. Våbenskabe og love. Hvis du overvejer at købe et våben. Kender du sandsynligvis til de lover og regler der omhandler området. Og de forpligtelser der følger med, f.eks. at man er forpligtig til at ens våben ikke havner i de forkerte hænder. Derfor er det en nødvendighed at investere i våbenskabe. vi anbefaler at købe et større skab end hvad du måske ha tænkt dig. Det findes ingen værre skuffelse at finde ud bagefter at det skab du har købt. Er for lille og nu begrænser dig i at købe flere våben.

Prisen på våbenskabe er selvfølgelig også en faktor for de fleste af os

Vi hjælper dig, har du brug for hjælp indenfor området så vil vi med glæde hjælpe dig at finde frem til den bedste løsning til dig, vi vil kunne levere alle våbenskabe på markedet og installere dem for dig. Overvej om skabet skal boltes fast til dig gulv eller din væg.

Oplukning Våbenskab København

Kan du ikke finde din sidste nøgle? Rolig vi hjælper dig. Norh låsesmed har en på holdet som har ekspertise i denne type af problemer. Og vil derfor kunne komme ind i dit våbenskab for dig. Det første vil være at prøve at åbne skabet op uden at ødelægge det og i værste fald vil andre metoder blive nødvendige. Hvad en oplukning for våbenskabe vil koste er meget varierende afhængighed på sværhedsgraden af den eller de låse som sidder installeret i våbenskabet.
For tilbud kontakt os på telefon 22 22 26 68 eller send os dit nummer her så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Du kan læse mere om Norh låsesmed og sikring her. Læs mere.

Opbevaring af våbenskabe
- Sådan skal du opbevare dine våben

Opbevaring af dine våben: Sådan  her er reglerne

I bekendtgørelsen som er loven om våben, paragraf 24, kan du læse reglerne om opbevaring af “farlige” våben. I denne lov så skelnes det mellem midlertidig opbevaring.  og permanent opbevaring  På denne side vi kort beskrive reglerne for dine våben ser permanent skal opbevares. 

Permanent opbevaring af våben

Ved permanent opbevaring af våben så taler man forstås om opbevaring på en fast adresse, som så våbnene skal og burde være registreret på. Som udgangspunkt vil det altid være en brugere eller en ejere av våbnene folkeregisteradresse, man kan dog registrere sine på en helt anden adresse hvis man opbevarer dem et andet stede, hvilket det kan være mange grunde til. Opbevarings adressen på våbnene skal  altid fremgå af personen/ejerens våbentilladelsen.

Permanent opbevaring er nævnet i loven og våben skal derfor enligt lov foregå i et mange gange keldet våbenskab eller et rum der ingen ubehørig til våbnene får adgang, for eksempel børn. Loven skelner mellem opbevaring 25 almindelige våben eller 10 våben der klasses som farlige særligt farlige våben. Er du under denne grænse, så kan opbevaringen ske i våbenskab eller andet skabe som har et sikrings niveau, med mindst sikringsniveau EN 1143-1 grad 0 eller lignende. Dette har vi hos Norh låsesmed til sikringskabe og våbenskabe styr på. Vejer  dit våbenskab under 1 ton, så skal det være fastboltet i væg eller i gulv og selvfølgelig efter fabrikantens forskrifter.

Ved opbevaring af flere end 25 stk. almindelige våben eller 10 stk. særligt farlige våben skal våbenskabet eller boksrummet leve op til sikringsniveau EN 1143-1 grad 1, og der skal installeres en automatisk alarm til et af Danmarks politi godkendt døgnbemandet vagtfirma.

Hvad er sikrings normerne? Norh låsesmed våbenskabe oplukning København ved dette

Er du usikker på reglerne og vil være sikker på at de leves op til 100 % så kan du altid så hjælp at hente hos os. Ellers så er reglerne;

Kilde; Jægerforbundet, https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2017/opbevaring-af-vaben-sadan-er-reglerne/

EN 1143-1 grad 0 er ligestillet med det nu udfasede SKAFOR BLÅ, det svenske SS3492 eller SSF3492.
EN 1143-1 grad 1 er ligestillet med det nu udfasede SKAFOR RØD, der findes ikke en svensk SS3492- eller SSF3492-norm for dette sikringsniveau.

I praksis betyder det, at våbenskabe, der har disse afprøvninger, kan anvendes lovligt til opbevaring af våben. Skabene kan flyttes og handles mellem private. Nye våbenskabe skal efter 2016 være godkendt efter EN 1143-1 eller SSF3492.

SKAFOR RØD eller BLÅ er ok
Må du bruge et SKAFOR BLÅ eller RØD våbenskab til våben opbevaring? Ja, det må du godt. Med udgangen af 2015 blev det danske godkendelses system nedlagt, og dermed forsvandt muligheden for at få nye våbenskabe godkendt i SKAFOR BLÅ eller SKAFOR RØD. Det betyder i praksis, at salg fra detail ledet til private af våbenskabe, der kun er godkendt efter SKAFOR BLÅ eller SKAFOR RØD, ikke er tilladt.

Våbenskabe, der er ældre og købt før 2016, og som kun er så kaldet SKAFOR BLÅ- eller SKAFOR RØD-godkendte, er dog stadigt lovlige til våben opbevaring. Disse skabe kan også forhandles  handles mellem private. Det er dog altid en god idé at kontakte os eller  sit forsikringsselskab for at være sikker på at om policen dækker de værdifulde ting, man påtænker at opbevare i våbenskabet.

Hvor må du opstille et våbenskab?
Våbenloven forholder sig ikke til, hvor et våbenskab skal opstilles i bygningen. Men våbenskabet skal opstilles således, at det lever op til § 24, som siger, at våben skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængelig for uvedkommende. Vi anbefaler derfor, at du opstiller dit våbenskab i et beboelsesrum, hvor skabet ikke er umiddelbart synligt for forbipasserende, og hvor du som ejer har din daglige gang.

Det er altid en god ide at meddele sit forsikringsselskab om, at du ejer et våbenskab, og hvad for type af værdier du opbevarer i dit våbenskabe

Hvordan fastbolte jeg et våbenskabet? Norh tilbyder hjælp til fastbolting af våbenskabe og våbenskabe oplukning København

Som beskrevet i loven så skal våbenskabe med en vægt under 1.000 kg, være  fastboltede til  en væg eller til gulvet. Våbenskabet skal  fra leverandøren  få med en brugsanvisning, som forklarer hvordan dit nye våbenskab skal boltes fast fast for at stadigt være godkendte. Norh låsesmed tilbyder hjælp til fastbolting af våbenskabe samt våbenskabe oplukning København.

Våbenskabe med alarm

Hvis du har i alt registreret flere end 25 styk almindelige våben eller 10 styk særligt farlige våben opbevaret, så skal du også installere en alarm på dit våbenskabe, et alarm på abonnent som går til en vagtcentral med døgndrift, som oveni også skal være godkendt af det danske politiet. Dette samme gælder; Hvis du indkøber 2 våbenskabe og opbevarer 15 stykker almindelige jagt våben i det ene og 11 almindelige jagt-våben i det andet,  det samlede antal våben,  som du har registreret, udløser et højere krav om sikrings niveau.

Hvad klasses som særligt farlige våben?

Pistoler, herunder revolver, enkeltskudspistloer og halv automatiske pistoler, bortset fra forladevåben.
Fuld- og halv-automatiske skydevåben.
Glatløbet hagl-geværer med en pibelængde som er mindre end 55 cm.
Glatløbet hagl geværer med en pibelængde som er over 55 cm, og som også  kan indeholde flere end 2 styk patroner eller har en større kaliber end 12, for eksempel kaliber 10.

FeedBack

Vi vil gerne høre din mening om vores service - Vi på Norh låsesmed bliver glade for din feedback

overvågningkamera københavn